Live Chat
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
vi-VNen-US
vi-VNen-US
Tìm kiếm
   

Xin chào!

Chúc mng bn đến vi dch v sa bài viết Tiếng Anh. Đây là dch v trưc tuyến đưc m ra nhm đáp ng nhu cu luyn tp viết tiếng Anh t sinh viên. Tt c mi ngưi đu có th tham gia vi các điều kiện sau:

   
  Sửa bài viết theo đề Sửa bài viết theo yêu cầu
Đề bài Cho sẵn Tự viết

Chấm điểm, sa li và gii thích

Bởi giáo viên thật

Bởi giáo viên thật

Gửi thắc mắc và thảo luận Cho đến khi có sự nhất trí giữa thí sinh và giáo viên. Cho đến khi có sự nhất trí giữa thí sinh và giáo viên.
Giá dịch vụ 100000đ / 1 Bài viết 100000đ / 1 Bài viết